Technologie & metody

Wykorzystując najnowsze technologie oraz najefektywniejsze metody pracy,
dążymy do doskonałości, aby realizować cele naszych Klientów.

Na co dzień pracujemy w Agile i Scrum, co pozwala Klientowi uzyskać:

  • stałe monitorowanie wymagań oraz realnego postępu prac,
  • co 2-tygodniowa inspekcja i kontrola działającego produktu (demo)
  • optymalne wykorzystanie budżetu przy zachowaniu wysokiej jakości produktu
  • minimalizacja ryzyka związanego z brakiem zgodności z wymaganiami oraz harmonogramem

Skupiamy się na szybkości wytwarzania przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości systemu poprzez wykorzystanie:

  • stabilnych technologii: Java, Ajax, android, iOS
  • integracji z systemami zewnętrznymi tj. Google, systemy płatności, CRM, Facebook, Twitter, Adobe i inne
  • efektywnych narzędzi do zarządzania projektami tj, atlassian jira, confluence, fisheye, Software architect, Balsamiq

Poznaj technologie, spośród których starannie wybieramy te, które pozwolą nam stworzyć najlepsze oprogramowanie. Zobacz więcej